Arvskifte

När en bouppteckning har registrerats hos Skatteverket ska arvet efter den avlidne fördelas. Om det finns fler än en dödsbodelägare i dödsboet bör en skriftlig arvskifteshandling upprättas som anger hur arvet ska fördelas mellan dödsbodelägarna. Ett arvskifte ger samtliga arvingar ett kvitto på att arvet efter den avlidne har fördelats på “rätt sätt” och minskar risken för arvstvister. Hos oss kan ni få hjälp med att upprätta ett arvskifte men vi kan även hjälpa er att verkställa arvet genom att samla in godkännanden, hämtar in kontouppgifter från samtliga arvingar, vi kontaktar banken och ser till att dessa fördelar arvet.

Slada

Läs mer

  • Livsarkivet
  • SBF
  • Familjesidan